Begrepp i dörrbranschen

För att kunna vara en god beställare av dörrar behöver man lära sig en del begrepp. Vet du till exempel vad modulmått, karmdjup och ett snap-in gångjärn är? Testa dina kunskaper och lär dig nya dörrbegrepp här.

Modulmått

Modulmåttet är hålet i väggen där dörren och dörrkarmen ska monteras. Om hålet är 900 mm brett och 2100 mm högt är modulmåttet 9×21. Man anger modulmått i decimeter (dm).

Justermån

En dörrkarm passar sällan exakt till modulmåttet och det är inte heller meningen. Justermån ge möjligheten att justera karmen och innebär att dörrkarmens yttre mått är något mindre än modulmåttet.

Karmdjup

Väggens tjocklek och dörrkarmens djup brukar följa varandra för att få ett snyggt utseende. Upp till 145 mm väggtjocklek väljer man oftast ett karmdjup som matchar exakt. Om man har väldigt tjocka väggar behöver man oftast sala på för att täcka hela dörrhålet. Då monterar man på en smygpanel eller smyglist bredvid karmen.

Snap-in gångjärn

Dörrkarmar i hus byggda efter 1972 har i regel alltid ett så kallat snap-in gångjärn. Det är en typ av insticksgångjärn där man kan montera på och av dörren enklare än med gamla tappbärande gångjärn.