Brandklassade dörrar

En viktig funktion som kanske inte alla tänker på är att dörrar utgör en viktig funktion när det gäller att minska brandspridning. Brandklassade dörrar delas in olika klasser med bokstäver följt av en siffra. I den här artikeln tänkte vi att du skulle få lära dig mer om denna brandklassning av dörrar.

Bokstäver som används vid brandklassning

Branddörr

 

E – Integritet
förmågan att utstå brand på ena sidan utan att den ska sprida sig till andra sidan dörren.

I – Isolering
förmågan att bibehålla temperaturen på den sida av dörren där det inte brinner.

C – Självstängning
förmågan hos branddörrar att stänga sig automatiskt.

En dörr kan ha flera kombinationer av bokstäver och siffror. Ibland står även brandklassen angiven tillsammans med en ljudklass. Vanligt är att alla dörrar har ett EI-värde angivet som brandklass, vilket alltså beskriver dörrens förmåga att både utstå brand utan spridning samt förmågan att hålla temperaturen i schack på den outsatta sidan.

Vad beskriver siffrorna i brandklassningen?

Brandklassemärkningen med bokstäver efterföljs alltid av en siffra. Den siffran visar tiden som dörren kan upprätthålla förmågan. Om dörren t.ex. har brandklass EI30, betyder det att dörren kan förhindra att branden sprider sig i 30 minuter Det betyder också att dörren kan hålla temperaturen låg på den oexponerade sidan i 30 minuter. I Sverige används mestadels dörrar som märkta med EI15 till EI 120 minuter.